PIVO

Lähdimme kehittämään mobiilimaksamista jo jonkin aikaa sitten, mutta Pivoa startatessamme emme lähestyneet kehittämistä perinteisin keinoin. Tavoitteenamme oli luoda palvelu, joka olisi inhimillinen, uskottava, muotoiltu ja älykäs. Sitä sen sijaan emme määritelleet etukäteen, mitä ominaisuuksia palvelu tulisi sisältämään. Asiakas asetettiin Pivon kehityksen keskiöön ennen kun sovelluksesta tehtiin ensimmäistäkään betaversiota.

Kun mobiilimaksamisesta keskusteltiin asiakkaiden kanssa, huomattiin että itse maksaminen ei ollutkaan ongelma, johon asiakas kipeimmin kaipasi ratkaisua. Kuluttajaa askarrutti enemmänkin se, onko hänellä varaa ostaa jotakin. Pelkkä saldon näyttäminen ei kuitenkaan vielä ratkaissut asiaa, joten sukelsimme vielä syvemmälle asiakkaan maailmaan. Ratkaisuehdotuksia iteroitiin asiakkaiden kanssa ominaisuus kerrallaan kunnes Pivo vastasi siihen, mitä asiakas oikeasti tarvitsee: mobiililompakkoa. Tänä päivänä käyttäjillä on Pivon avulla aina pankkitiedot, maksukortit sekä suosikkikauppojen tiedot ajan tasaisina mukanaan. Vuosi julkaisun jälkeen Pivo pokkaili jo palkintoja napaten mm. vuoden 2014 parhaan mobiilisovelluksen pystin Grand One –kilpailussa.

Pivo toimii malliesimerkkinä asiakaslähtöisen ajattelun, palvelumuotoilun ja kehitystyön yhdistämisestä. Pivo elää ja sykkii vahvasti, ja sitä kehitetään edelleen yhtä pieteetillä kuin alkuvaiheessa. Pivo on myös ollut tekijöilleen äärimmäisen palkitseva projekti. Kehitystyö on tapahtunut asiakkaan iholla, jolloin jokainen on nähnyt, mikä merkitys palvelulla ja omien käsien jäljellä on asiakkaan arjessa.

Pivon kehittämisestä saatuja kokemuksia ja menetelmiä on jaettu aktiivisesti organisaatiossa ja sovellamme niitä tuote- ja palvelukehitykseen yhä enemmän ja enemmän. Pivo on koko OPn ylpeydenaihe, ja vasta alkusoittoa siitä, mitä kaikkea voi syntyä kun yhdistämme osaajiemme innon ja ammattitaidon, modernit tavat tehdä töitä sekä ison talon suomat kehittämismahdollisuudet.
PAJA JA PANKKILABRA

Paja on asiakasyhteisö, joka tuo yhteen OPn asiakkaat ja tuote- ja palvelukehityksen. Pajan tavoite #1 on asiakasymmärryksen lisääminen, ja sen avulla voidaan esimerkiksi validoida ideoita, vertailla kahta eri konseptia tai pyytää asiakkailta tuotearvioita. Pajalla on saatu tiivistettyä tuote- ja palvelukehityksen ja asiakkaiden välistä yhteistyötä sekä helpotettu ja nopeutettu asiakasvalidointia ja -testausta.

Pajassa mukana olevat asiakkaat ovat hyvin aktiivisia, ja vaikka tulokset ovat vielä nykyisellä osallistujajoukolla suuntaa-antavia, on kaikki asiakastieto tervetullutta. Paja on myös osoittautunut mainioksi tavaksi saada asiakkaat tuomaan spontaanisti esiin ideoita, joita oma tuote- ja palvelukehitys ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksikaan. Paja tarjoaakin jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa suunnitteilla oleviin tuotteisiin ja palveluihin hyvin aikaisessa vaiheessa jo silloin kun ne eivät vielä ole avoimesti kaikkien saatavilla. Pajassa jokaisen mielipiteellä on merkitystä.

Alusta on koko OPn käytössä ja kysyntää on riittänyt. Paja on lunastanut paikkansa ketterän kehityksen tukena, Tuote- ja palvelukehityksen henkilöstö on ottanut Pajan omakseen ja alustaa kehitetään jatkuvasti edelleen. Lähitulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa asiakaskäyttäjien määrää ja kehittää alustaa vielä nykyistä yhteisöllisemmäksi ja vuorovaikutuksellisemmaksi.

Siinä, missä Paja vastaa tuote- ja palvelukehityksen tarpeeseen asiakkaiden virtuaalisella osallistamisella, tarjoaa Vallilan pääkonttorilla toimiva OP-Pankkilabra korvaamattoman mahdollisuuden kohdata asiakas kasvokkain. OP-Pankkilabrassa tehdään asiakastutkimusta haastattelemalla asiakkaita ja testaamalla protoja ja beta-versioita välittömässä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Yhdessä Paja ja OP-Pankkilabra tarjoavat mahdollisuuden asiakaslähtöiseen kehitykseen ja testaukseen, oli kyseessä sitten virtuaalisen tai fyysisen tuote- ja palvelukokemuksen kehitystyö.

 
BIG DATA-ALUSTAN PYSTYTYS

Helmikuussa 2017 aloimme rakentamaan Big Data -alustaa. Liiketoiminnoillamme on kasvava tarve suurimääräiseen ja nopeaan datan käsittelyyn. Vanhat tietovarastointimenetelmät eivät pysty jatkossa tukemaan uusien liiketoimintojemme palvelukehitystä..

Työtä on aloitettu pienessä, tiiviissä Big Data-osaajien porukassa, jossa on uusia OPlaisia sekä myös täsmäosaajia kumppaneiltamme. Näin olemme saaneet taloon paljon uutta osaamista, kokemusta ja ennenkaikkea innostusta.

TOP 3 havainnot hankkeen alkuvaiheesta:

 • Kaikki ovat innostuneita tekemisen vauhdista. Hankkeessa ei ole turhia komiteoita tai menneen tutkiskelua – työtä tehdään ketterästi puhtaalta pöydältä.
 • Johdon tuki tekemiseen on ollut vahva – asiat etenevät ilman väkisin runnomista ja vääntämistä.
 • Yleisesti ihmisillä on vielä vähän konkreettista ymmärrystä big datasta – oikealla tavalla viestimisen merkitys korostuu, kun matkassa ovat mukana esim. rajapinnat, nykyiset tietovarastot, arkkitehtuurit ja loppukäyttäjät.

Maailma muuttuu – digitalisaatio finanssisektorilla

Jo tänään, puhumattakaan lähitulevaisuudesta, asiakkailla on palveluista odotuksia, joissa tiedon nopea käsittely on avainasemassa. Hyvänä esimerkkinä on verkkosivulta saatava tiedon määrä, jonka yhdistäminen muuhun tietoon on ollut vaikeaa, jolloin kohdennettu reagointi sivustovierailun aikana on ollut erittäin haastavaa.

Syksyllä valmista

Toukokuussa saimme ensimmäisen version platformista ulos. Hanketta viedään edelleenkin eteenpäin nopealla syklillä. Arkkitehtuurin suuntaa säädetään useammin, ja koska tämä teknologia-alue on kuitenkin varsin uusi, teknologiat kehittyvät sellaista vauhtia, että vuosien projektit eivät ole edes mielekkäitä. Kun polkuja etenemiselle löydetään ja tarvittaessa lopetetaan nopeasti, kehittämisen aikana opitaan ja saadaan valmiiksi asioita.

Uusien käyttökohteiden kehitys on nyt siirtymässä yhteisen Big Data-alustamme päälle ja alustan kehitys jatkuu vielä uusien julkaisujen kautta. Ja kun syksyyn mennessä nyt tunnetut vaatimukset on saatu katettua, uusia on varmasti jo ehtinyt nousta esiin. Pilvipalvelut ja tiedon käsittely kehittyvät edelleen vauhdilla, mikä myös varmasti ruokkii jatkokehitystämme. Työsarkaa tämän hankkeen osaajilla on runsaasti myös käyttökohdehankkeiden avustamisessa alustan käyttöönotossa.

Millainen osaaja menestyy

Myöskään näissä tehtävissä pelkkä substanssiosaaminen ei vielä ole onnistumisen tae. Meillä on edelleen tarve kasvattaa osaamistamme mutta seuraavassa vielä loppuun vinkkejä, millaisista henkilökohtaisista ominaisuuksia tässä hankkeessa on ollut hyötyä:

 • Ryhmätyötaidot ovat korkeassa kurssissa – harva kun yksin saa asioita maaliin.
 • Halua ja kykyä sietää epävarmuutta – lyhyemmät syklit kehittämisessä ja ympäristön jatkuva kehitys eivät mahdollista kirkasta näkymää vuosien päähän.
 • Hallitse oma ajankäyttösi – kompleksiset asiat tuovat oman kulmakertoimen aikakäsitteeseen siinä missä kehittämisen mittakaava.
 • Vastuu on juuri sinulla – vastuunkanto tänään ei ole vain vastuuta omasta työstä vaan se on myös huomioiden tekemistä ja asioiden pöydälle nostamistaVAHINKOAPU

Mennään ajassa kaksi vuotta taaksepäin. Ei ollut olemassa paikkaa tai sähköistä palvelua, missä digitaalisesti olisi neuvottu vakuutusasiakkaita vahinkotilanteessa. Korvauspuolen järjestelmiä ja automatiikkaa oltiin kehitetty ja paljon tykätty puhelinpalvelu oli luonnollisesti olemassa. Heräsi ajatus, olisiko jo aika lähteä rakentamaan asiakkaalle mielekästä ja helppoa tapaa vahinkoilmoittamiseen ja palvelua, joka auttaa vahingon satuttua 24/7.

Asiakkaalla oli tarve

Ajatusta tuki asiakastutkimuksien kautta vahvistettu tieto, että asiakkaat toivovat 24h tukea vahinkotilanteissa, jotka ovat usein odottamattomia, eikä niissä toimimiseen ole mitään rutiinia. Asiakastarve oli siis pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen. Lisäksi oli olemassa yksinkertainen konsepti, jota varten oli tunnistettu vielä viisi tarvetta:

 • Helppo saatavuus- löytyy taskusta
 • Puhutaan siten, että asiakas oikeasti ymmärtää – heivataan kapulakieli
 • Kattavuus – mukaan yleisimmät vahinkotilanteet
 • Kustannustehokkuus – oikeat kumppanit ja korvauskäsittelyn nopeus
 • Vähennetään asiakaspalvelua puhelimessa

Lisäksi ohjenuorana toimi ajatus, että hyvällä ohjeistuksella ja toimivilla prosesseilla voidaan säästää asiakas turhailta vahinkoilmoituksilta ja loputtomilta lomakkeilta.

Kohti pilottia

Muutaman askeleen jälkeen jo huomattiin, että op.fi ei ole palvelua saati pilotointia varten oikea alusta. Kevyesti iteroiden vietiin asioita pilveen ja tuotantoon. Puoli vuotta testattiin ja pilotoitiin palvelua. Seurattiin analytiikkaa ja katsottiin sekä tutkittiin tuloksia. Palvelulle näytettiin vihreää valoa ja nyt ollaan menty elinkaarella eteenpäin. Palvelu pyörii ja jatkokehitystä tehdään koko ajan.

Tehtyä sisältöä on skaalattu kanavariippumattomasti ja sitä löytyy mm. OP-mobiilista. Alusta lähtien on haluttu varmistaa asiakkaan yhdenmukainen käyttökokemus kaikissa kanavissa. Järjestelmät ja prosessit näyttelevät vain sivuosaa pääosan ollessa asiakkaalla ja hänen tarpeillaan. Niinpä Vahinkoapuun on tuotu myös sisältöä, joka ei suoranaisesti liity vakuutuksiin. Yhtenä esimerkkinä tästä on analytiikan kautta esiin noussut tarve, auttaa pankkikorttinsa kadottaneita asiakkaita.

Joko me päästiin maaliin?

Vahinkoavulla on kuukausittain yli 50 000 käyttäjää. Indikaattoreita kehitystyölle haetaan asiakaskäyttäytymisestä. Jo alkumetreiltä toteutettua ideoiden nopeaa testausta tehdään edelleen. Kun perinteisesti olemme olleet hyviä suunnittelemaan, nyt liiketoiminnan ideoita myös testataan hyvin nopeasti. Kynnys tähän on madaltunut OPssa yleisestikin Vahinkoavun ollessa mukana esimerkinnäyttäjänä.

Kuka teki ja mitä?

Vahinkoapua on ollut alusta lähtien tekemässä pari devaajaa, kaksi designeria ja kehityspäällikkö. Tiimi on pysynyt suhteellisen pienenä alusta lähtien ja hitsautunut hyvin yhteen, vaikka tiimissä toteuttajat välillä vaihtuvatkin. Tätä on edesauttaneet ihan pienetkin asiat. Sermit heitettiin sivuun ja pöydät siirrettiin niin, että kommunikointi on luontevaa. Matkan varrella on järjestetty omia hackathoneja – kun kehitysaihioita oli paljon, vuokrattiin mökki, otettiin eväät ja koodattiin hulluna.

Myös avoimuus on tukenut onnistunutta kehittämistä. Eurot ja aikataulut ovat kaikkien tiedossa. Muiden vastuiden lisäksi Vahinkoavun kehityspäällikkönä edelleen työskentelevän Jouko Kiurun mukaan projektissa on oppinut tekemään kompromisseja oikeissa kohdissa niin, että se tukee teknistä toteutusta.

Auttamisen hurmos

Onnistumiset todistetusti ruokkivat viihtymistä. Niin on käynyt myös Vahinkoavun kanssa. Kiitosta on saatu mutta sitä on myös muistettu itse jakaa osallistuneille matkan varrella. Ylipäätänsä korvauspuolen kehittämisessä on vallallaan auttamisen hurmos. Vakuutuksen on oltava palvelu, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta. Siilojen, vakuutusmaksujen ja korvaushakemusten valtakausi on poistumassa ja tilalle tulee turvallisuuden tunne arjen jatkumisesta vahinkotilanteessakin. Vahinkoapu toimii myös ohjaajana muiden, asiakkaalle sopivien palvelujen pariin.

Mikä sen mukavampaa

Kun nyt katsoo peruutuspeiliin, on helppo todeta, mitkä ovat olleen tekijöille itselleen merkityksellisiä asioita – mistä on onnellinen ja mihin on ollut tyytyväinen.

 • Vahinkoavun kehittämisessä pyrittiin jatkuvasti tekemään kevyitä ratkaisuja. Joustavuus toi mielekkyyttä arkeen.
 • Tuotantoon saatiin koko ajan asiakkaille tärkeitä ominaisuuksia ja sisältöjä.
 • Tällä hetkellä 10% käyttäjistä on sisäisiä käyttäjiä. Palvelua käyttävät niin asiakkaiden kanssa keskustelevat asiakasneuvojat kuin Korvauspalveluiden asiantuntijat. Asiakaspalvelun chat saa Vahinkoavusta kätevästi tukea asiakaspalvelutilanteessa.
 • Kokonaisuus on ollut laaja ja kasvumahdollisuuksia on edelleen paljon. Askelmerkit tulevaa ajatellen ovat kohdallaan.
 • Matkan varrella on saatu vapaasti testailla ja kokeilla. Ei olla oltu sidottuja johonkin tiettyyn infraan, ja on hyödynnetty poikkeavia teknologioita sekä analytiikkaa.
 • Testaamisen kautta on rakentunut hienosti ymmärrys asiakkaan toiminnasta ja ajattelusta. Vaikka kuinka tekee taustatyötä, vasta käytäntö osoittaa kuinka asiakas oikeasti toimii.

Viimeisestä kohdasta oiva esimerkki on tehdyt Youtube-videot. Asiakashaastatteluiden perusteella näille olisi ollut kysyntää mutta käytäntö ja analytiikka osoittivat toisin.

Tätä tekstiä varten juteltiin projektissa itsensä peliin laittaneiden Jouko Kiurun ja Eero Koiviston kanssa. Jouko vastaa projektien etenemisestä Kehityspäällikön roolissa. Eero puolestaan vastaa yksikönpäällikkönä Korvauspalveluiden kehittämisestä.
OHJELMISTOROBOTIIKKA

Huomisen asiakaspalvelu rakennetaan OPssa tänään – ohjelmistorobotiikka vapauttaa aikaa asiantuntijuuden syventämiselle

 

Asiakaspalvelu on OPssa korkeassa arvossa ja se on sitä myös tulevaisuudessa – kenties suuremmin kuin koskaan. Päivittäisiä työtehtäviä automatisoiva ohjelmistorobotiikka muuttaa rooleja ihmislähtöisen asiantuntijatyön suuntaan.

 

”Pääsen tekemään nykyään enemmän asiantuntijatehtäviä ja päivissä on vaihtelua.”

 

Tällä tavalla työnsä muuttuneen luonteen kiteyttää robotiikan ympärille rakennetussa tiimissä työskentelevä rahoitusneuvoja Maiju Laakso. Huippuunsa viritetty moderni toimintaympäristö tarjoaa Laaksolle ja tämän kollegoille aivan uudenlaisen mahdollisuuden keskittyä asiantuntijuuden toteuttamiseen, kun manuaalista työtä on poistunut automatisoivan robotisaation myötä. Asiantuntijatason asiakaspalvelun ja robotiikan paiskatessa kättä, saa asiakas parasta mahdollista palvelua.

 

Työ asiakasrajapinnassa ja asiakaspalvelijana OPssa on tänään, ja yhä enemmän lähitulevaisuudessa, asiantuntijatyötä, jossa yhdistyvät ihmislähtöisyys, vuorovaikutus ja uusien roolien mukanaan tuomat tehtävät.

 

Mielekästä työtä ja nopeatempoista palvelua

 

Muutos asiakastyössä tapahtuu nyt ja se näkyy jo niin tekemisen tavoissa, toimenkuvissa kuin palvelussakin.

 

Muutoksen taustalla on robotisaatio, joka käynnistyi OP Ryhmässä toden teolla vuonna 2016. Tänä päivänä robotiikkaa hyödynnetään päivittäisessä työnteossa jokaisella liiketoiminta-alueella.

 

”Ohjelmistorobotiikka on jo mahdollistanut paitsi nopeammat vasteajat asiakkaillemme myös useiden miljoonien eurojen kustannussäästöt. Olemmekin robotiikassa kärkikahinoissa niin Suomessa kuin eurooppalaisten finanssialan toimijoiden keskuudessa”, ohjelmistorobotiikasta vastaavana tiimipäällikkönä työskentelevä Antero Immonen kertoo.

 

Tämä käy ilmi myös ulkoisen toimijan tekemästä arvioinnista, jossa OP saa erityismaininnan edelläkävijyydestä ohjelmistorobotiikan saralla.

 

OPssa nähtiin joitain vuosia sitten mahdollisuus vastata robotiikalla asiakkaiden odotuksiin, jotka ovat kasvaneet digitaalisen aikakauden mukaisesti. Ihmiset odottavat saavansa asiansa hoidettua joustavasti ja jouhevammin kuin aiemmin.

 

”Asiakas odottaa nopeampaa vasteaikaa asioilleen. Me olemme pyrkineet vastaamaan tähän kasvaneeseen tarpeeseen toimintaa tehostamalla”, Immonen avaa robotiikan käyttöä.

 

Rahoitusneuvojana hyvin tiiviisti asiakasrajapinnassa työskentelevä Laakso allekirjoittaa muutoksen mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset asiakaskokemukseen. Esimerkkinä hän nostaa esiin tarjousehdotuksen koostamisen – ihmisellä menee työhön 20 minuuttia, kun robotti tekee vastaavan koontityön viidessä minuutissa.

 

”Jos meillä ei olisi näitä robotteja, ei nopeus käsittelyajoissa olisi yhtään näin suuri. Nykyään ehdin tekemään paljon enemmän hakemusten käsittelyä”, Laakso sanoo.

 

Robotiikka ei näy asiakkaalle millään muulla tavalla kuin nopeutuneena palveluna ja inhimillisten virheiden vähenemisenä. Sen sijaan asiakasrajanpinnan toimenkuvissa robotiikka näkyy jo nyt – ja entistä enemmän jatkossa.

 

Laakson työssä robotiikka konkretisoituu ohjelmistorobottien työn valvonnassa robotiikkavastaavan roolissa, jota hän tekee oman työnsä ohella.

 

”Valvon sitä, että ohjelmistorobottien työjono etenee sujuvasti ja katson manuaalisesti käsiteltävät asiat.”

 

Valvovan roolin lisäksi Laakso on mukana robotiikan kehitystyössä, jossa hän jakaa ohjelmistokehittäjille vahvaa substanssiosaamistaan rahoitusneuvojan työstä. Näin robotit saadaan tekemään haluttuja asioita.

 

”Olen päässyt kasvamaan kehitystyön myötä asiantuntevaksi avuksi.”

 

Saumatonta yhteistyötä

 

Robotiikan mukanaan tuoma keskeinen muutos työn luonteessa on se, että ihmisten tekemä työ keskittyy päättelykykyä vaativiin tehtäviin.

 

”Poistuva tekeminen on tylsimmästä päästä ja ihmisten aika vapautuu mielekkäämpään tekemiseen”, kiteyttää robotiikan parissa työskentelevä prosessikehityksen yksikön päällikkö Piia Uljas.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntija pääsee työssään keskittymään ja syventymään asiantuntijuutensa piirissä oleviin asioihin, kun aiemmin manuaalisesti tehty rutiininomainen työ poistuu tehtävistä robotisoinnin myötä.

 

Robotiikan rooli onkin syytä nähdä avusteisena asiakaspalvelutyössä, sillä robotisointi yksin ei pysty korvaamaan kaikkia työn eri osa-alueita. Tämän lisäksi robotiikka tuo mukanaan asiakasrajapinnan työhön uusia työtehtäviä ja rooleja.

 

”Ihmiset työskentelevät rinnakkain ohjelmistorobottien kanssa”, Immonen kuvailee nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

 

Esimerkin kautta hahmotettuna ihmisen ja robotin rinnakkaistyöskentely tarkoittaa sitä, että asiakkaan soittaessa asiakaspalveluun, hoitaa hän asioinnin asiantuntijan kanssa, mutta taustaprosessin tekee ohjelmistorobotti. Tällöin ja useassa muussakaan tilanteessa robotisoitu toimenpide ei näyttäydy asiakkaalle.

 

Robotisaatio näkyy asiakasarvossa nopeutuneissa käsittelyajoissa ja palvelun virheettömyydessä. Automatisoidut työtehtävät puolestaan nostavat useiden toimenkuvien roolia enemmän asiantuntijuuden piiriin.

 

Robotiikka on yksinkertaistettuna työkalu, joka palvelee paitsi OPn asiakkaita myös asiantuntijoita.

 

”Monet ennen manuaalista työtä tehneet ovat tänä päivänä robottien pääkäyttäjiä. Robotiikan osaamiselle on niitä hyödyntävissä tiimeissä kasvava tarve, sillä ohjelmistorobottien työtä täytyy johtaa ja kehittää”, Uljas kertoo.

 

Ohjelmistorobottien johtaminen konkretisoituu raportoinnista, joka pitää sisällään muun muassa toimintavarmuuden ja läpimenoasteen tarkastamisen. Robottien kehitystyö ja ylläpito tuovat molemmat omanlaiset uudet piirteensä työhön.

 

”Jotta robotti voidaan kehittää, tarvitaan asiantuntija, jolla on substanssiosaaminen aiheesta, johon ohjelmistorobotti erikoistuu. Asiantuntijan tietotaitoa tarvitaan robotin mallinnustyöhön”, Immonen summaa.

 

Ihmiset edellä

 

Tämän päivän asiakaspalvelutyössä yhdistyvät vahva substanssiosaaminen ja tekninen tietotaito uusien robottityökavereiden työn ohjaamiseen. Tämä on Immosen mukaan kasvava trendi myös lähitulevaisuudessa.

 

”Asiakaspalvelijoiden ja toimihenkilöiden osaamista robotiikan saralla on tarkoitus kasvattaa, jotta lisäämme ymmärrystä siitä, miten robottien kanssa toimitaan ja millaisia tehtäviä ne toteuttavat.”

 

Pohjimmiltaan ohjelmistorobotiikka vastaa asiakkaiden kasvaneisiin odotuksiin. Asiantuntijan näkökulmasta robotisoituva työ mahdollistaa mielekkäämmän toimenkuvan ja toimintaympäristön, jossa kuljetaan edelläkävijän askelin.

 

”Muutos tuo mukanaan uutta työtä. Tällainen ympäristö sopii kehittymishaluiselle luonteelle, joka haluaa mennä eteenpäin”, Uljas sanoo.

 

Edelläkävijyys kysyy avointa mieltä uudessa toimintaympäristössä.

 

”Kehitystyö ja muutos ovat osa arkea, joten tämä ei ainakaan käy tylsäksi”, hyväntuulinen Laakso summaa.

 

Rahoitusneuvojan asiantuntijatyön ohella hän pitää huolen siitä, että ohjelmistorobotit Ritu ja Rane toimivat odotetusti. Niiden ’läsnäolo’ on muovannut hyvin lyhyessä ajassa myös työkulttuuria.

 

”Ihmisten välistä työtä on nyt enemmän kuin aiemmin. Me tehdään tiimin kesken todella tiiviisti tätä hommaa.”